Spejarscouten lär sig att behandla bilder och bekantar sig med bildbehandlingens möjligheter.

Valikko

Vi behandlar bilder


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att behandla bilder och bekantar sig med bildbehandlingens möjligheter.

Beskrivning:

Patrullen fotograferar bilder om ett tema de valt och behandlar sina fotografier. Patrullen lär sig till exempel att redigera röda ögon, göra bilden svart-vit, ändra ljusstyrka och kontrast i bilden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till med det tekniska om patrullen upplever uppgiften vara för svår och ordnar med publikationskanal om man så vill.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fotografering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera på förhand ut bra fotoobjekt tillsammans med patrullen, till exempel en patrullutfärd eller ett gemensamt kårevenemang. Publicera bilderna i kårens tidning, på hemsidan eller ordna en utställning.

Tilläggsmaterial: www.gimp.org/

Lägg till tips

Bifoga