Spejarscouten fördjupar sina kunskaper i bildens komposition och utvecklar öga för fotografering samt prövar på nya tekniker i praktiken.

Valikko

Vi komponerar ett fotografi


Målsättning:

Spejarscouten fördjupar sina kunskaper i bildens komposition och utvecklar öga för fotografering samt prövar på nya tekniker i praktiken.

Beskrivning:

Patrullen studerar bilder tagna av yrkesfotografer och bekantar sig med en bok om att komponera fotografier. Patrullen tar reda på hur bilden påverkas av till exempel det gyllene snittet, triangelkomposition, jämvikt, symmetri, upprepade former, gruppering, rytm, spänning samt människogestalter och ögon och prövar sina kunskaper i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till med det tekniska om patrullen upplever uppgiften vara för svår.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fotografering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

www.pikseli.fi

www.nikkemedia.fi

Låna fotografier från biblioteket eller sök material från något bildgalleri på internet, ifall du vill ha bakgrundsmaterial inför mötet.

Lägg till tips

Bifoga