Spejarscouten prövar på att intervjua en främmande människa och funderar på vad som intresserar läsaren. Samtidigt bidrar patrullen till att upprätthålla kårtidningens verksamhet.

Valikko

Jag gör en intervju tillsammans med en kompis


Målsättning:

Spejarscouten prövar på att intervjua en främmande människa och funderar på vad som intresserar läsaren. Samtidigt bidrar patrullen till att upprätthålla kårtidningens verksamhet.

Beskrivning:

Spejarscouten väljer intervjuobjekt och –ämne tillsammans med sitt par. Paret förbereder frågor, utför intervjun och skriver en artikel, som publiceras i kårtidningen, på hemsidan eller på väggen i kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd monta kokousta
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper scouterna att hitta ett tema och informerar tidningsredaktionen om de kommande artiklarna. Vid behov tar lotsen på förhand kontakt med intervjuobjektet och kommer överens om tid och plats för intervjun. Patrulledare

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Journalisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera på förhand ut frågor tillsammans med patrullen. Gå på förhand igenom hur man uppför sig i intervjusituationen.

Lägg till tips

Bifoga