Spejarscouten tar reda på var man får fotografera och var inte samt funderar kring varför det ibland lönar sig att avstå från sina egna rättigheter till förmån för en annan persons integritet.

Valikko

Vi bekantar oss med upphovsrätt


Målsättning:

Spejarscouten tar reda på var man får fotografera och var inte samt funderar kring varför det ibland lönar sig att avstå från sina egna rättigheter till förmån för en annan persons integritet.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med upphovsrätt och tar reda på vad man menar med god journalistisk sed.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen letar reda på och bearbetar information. Det är svårt att tolka texten om upphovsrätt, så det kan vara bra med lite tolk-hjälp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Journalisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetera vid behov hur man uppför sig vid en intervju. I skedet när gallupen ska publiceras, kan patrullen delas i grupper så att en del skriver, en del illustrerar och en del sköter ombrytningen.

Lägg till tips

Bifoga