Spejarscouten vågar närma sig en främmande person och finner intressant information genom en gallup.

Valikko

Vi gör en gallup


Målsättning:

Spejarscouten vågar närma sig en främmande person och finner intressant information genom en gallup.

Beskrivning:

Spejarscouten gör självständigt en intervju med den målgrupp som patrullen valt. Patrullen sammanställer resultaten och skriver en artikel om dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper scouterna att hitta ett tema samt ordnar med publikationskanal för gallupen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Journalisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

http://fi.wikipedia.org → hyvä lehtimiestapa ja tekijänoikeudet (på finska) Du kan också i tidningar söka material där man inte följt god journalistisk sed.

Lägg till tips

Bifoga