Spejarscouten får en bild av redaktörens jobb och uppgifter.

Valikko

Vi tar reda på vad en redaktör är


Målsättning:

Spejarscouten får en bild av redaktörens jobb och uppgifter.

Beskrivning:

Patrullen bjuder in en redaktör från lokaltidningen, kårtidningen eller distriktets tidning att berätta om sitt arbete. Patrullen kan också besöka ett tidningskontor och intervjua en redaktör.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen bjuder in en redaktör, om patrulledaren inte kan sköta saken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Journalisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kom överens om en intervju med redaktören för kårtidningen alternativt distriktets tidning eller be lotsen att göra det. Fundera på förhand ut frågor tillsammans med patrullen. Gå också på förhand igenom hur man gör en intervju och beter sig i en intervjusituation. Informera scouterna och deras hem om tid och plats ifall ni väljer att besöka en tidningsredaktion.

Lägg till tips

Bifoga