Spejarscouten får erfarenhet av att göra en större publikation och framställer en duglig publikation.

Valikko

Vi bekantar oss med ett layout-program


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av att göra en större publikation och framställer en duglig publikation.

Beskrivning:

Patrullen gör ett eget häfte, en historik, dagbok eller motsvarande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper att välja publikationskanal och kontaktar vid behov en sakkunnig som kan instruera hur programmen används.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ombrytning av tidning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan delas i grupper som ansvarar för olika delområden , såsom att skriva texten, illustrera och sköta layouten. Rekommenderad tid för aktiviteten är 1-2 möten. En del kan göras som hemuppgift om man så vill. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.

Tilläggsmaterial: www.scribus.net

Lägg till tips

Bifoga