Spejarscouten funderar på vilka saker som bör framgå av en reklam samt hur man gör den lockande.

Valikko

Vi gör en reklam


Målsättning:

Spejarscouten funderar på vilka saker som bör framgå av en reklam samt hur man gör den lockande.

Beskrivning:

Patrullen gör en tidningsreklam om något patrullevenemang. Man bör fästa uppmärksamhet vid reklamens utseende.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrullen att välja ämne för uppgiften, ordnar med publikationskanal och tar vid behov kontakt med en sakkunnig för att instruera i användningen av dataprogrammen. Man kan använda sig av textbehandlingsprogram, bildbehandlingsprogram, vektorgrafikprogram eller layoutprogram.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ombrytning av tidning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Reklamen kan handla om patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. Det viktiga är att scouterna funderar både på reklamens utseende och innehåll. Patrullen kan delas i mindre grupper, till exempel så att en del koncentrerar sig på texten, en del på illustrationerna och en del på layouten. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.

Lägg till tips

Bifoga