Spejarscouten funderar på vad som borde framgå av ett infoblad.

Valikko

Vi gör ett infoblad


Målsättning:

Spejarscouten funderar på vad som borde framgå av ett infoblad.

Beskrivning:

Patrullen gör ett infoblad om något av patrullens evenemang. En snygg layout är inte det väsentliga, utan man koncentrerar sig på att föra fram informationen på ett tydligt sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att välja ett lämpligt ämne och hjälper vid behov till med att hitta ett bra sätt att förverkliga aktiviteten. Lotsen ordnar med publikationskanal och kontaktar vid behov en sakkunnig om patrullen vill använda speciella program eller tekniker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ombrytning av tidning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Infobladet kan handla om till exempel patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. På den första nivån är det viktigaste att scouterna funderar på vad som bör framkomma i infobladet, vem det riktar sig till samt hur man presenterar nödvändig information på ett tydligt sätt. Kontrollera att all nödvändig information finns med på infobladet. Aktiviteten kan utföras också annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns möjlighet att använda eller installera de program som behövs.

Lägg till tips

Bifoga