Spejarscouten upptäcker vilka olika aspekter man måste beakta när man gör olika publikationer, till exempel en snygg layout och tydlighet i att framföra information.

Valikko

Vi gör reklam för olika media


Målsättning:

Spejarscouten upptäcker vilka olika aspekter man måste beakta när man gör olika publikationer, till exempel en snygg layout och tydlighet i att framföra information.

Beskrivning:

Patrullen gör en snygg reklam till några olika media, till exempel ett blad att dela ut, reklam till kårtidningen eller reklam att sätta upp på väggen i kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att välja ett lämpligt tema, ordna med publikationskanaler och vid behov kontakta en sakkunnig som kan instruera i datorprogrammens användning. Man kan använda sig av textbehandlingsprogram, bildbehandlingsprogram, vektorgrafikprogram eller layoutprogram. Även presentationsprogram (till exempel powerpoint) fungerar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ombrytning av tidning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Reklamen kan handla till exempel om patrullens utfärd, fyren eller en exkursion. Ni kan göra olika typer av reklam, till exempel en reklam med bilder som lockar och väcker nyfikenhet samt en annan som mera fäster vikt vid att ge tydlig information. Patrullen kan delas i grupper. Aktiviteten kan även utföras annanstans än på kårlokalen – var som helst där det finns nödvändig utrustning. Rekommenderad tid för aktiviteten är 1-2 möten. Om man så vill, kan en del av uppgiften göras som hemuppgift.

Lägg till tips

Bifoga