Spejarscouten bekantar sig med vidare kretsar med hjälp av internet.

Valikko

Vi besöker Finlands Scouters och världsförbundens sidor


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med vidare kretsar med hjälp av internet.

Beskrivning:

Patrullen besöker Finlands Scouters och världsförbundens sidor och söker tips för sin verksamhet på sidorna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar med internetanslutning åt patrullen om det inte finns vid kårlokalen eller annars lättillgängligt. Lotsen planerar lämpliga frågor och uppgifter som patrullen söker svar på via internet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouting på nätet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Försäkra dig om att ni har tillgång till internetanslutning. Förbered lämpliga frågor som patrullen får söka svar på via internet. Be lotsen om hjälp vid behov.

Lägg till tips

Bifoga