Spejarscouten bekantar sig med scoutwiki och lär sig att använda det. Scouten gör ett bidrag till scoutwiki, tar del i nätgemenskapens verksamhet samt inser nyttan av samarbete.

Valikko

Vi gör en sida om vår kår till scoutwiki eller till kårens webbplats


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med scoutwiki och lär sig att använda det. Scouten gör ett bidrag till scoutwiki, tar del i nätgemenskapens verksamhet samt inser nyttan av samarbete.

Beskrivning:

Patrullen gör en sida om kåren till scoutwiki eller lägger till information om den egna patrullen till sidan om kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar med internetanslutning åt patrullen om det inte finns vid kårlokalen eller annars lättillgängligt. Lotsen planerar lämpliga frågor och uppgifter som patrullen söker svar på via scoutwiki. Lotsen granskar resultaten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouting på nätet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Försäkra dig om att ni har tillgång till internetanslutning. Förbered lämpliga frågor som patrullen får söka svar på via internet. Be lotsen om hjälp vid behov.

Lägg till tips

Bifoga