Spejarscouten lär sig att använda en sökmotor och märker att det finns mycket nyttig information på nätet.

Valikko

Vi söker scout-info på nätet


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda en sökmotor och märker att det finns mycket nyttig information på nätet.

Beskrivning:

Patrullen söker, med hjälp av sökmotor på internet, information om knopar, nationalparker, biståndshjälp eller annan verksamhet som rör scouting. Material: Dator och internetanslutning

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar med internetanslutning åt patrullen om det inte finns vid kårlokalen eller annars lättillgängligt. Lotsen planerar lämpliga frågor och uppgifter som patrullen söker svar på via internet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouting på nätet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Försäkra dig om att ni har tillgång till internetanslutning. Förbered lämpliga frågor som patrullen får söka svar på via internet. Be lotsen om hjälp vid behov.

Lägg till tips

Bifoga