Spejarscouten utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Valikko

Vi bekantar oss med olika Scouttidningar


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Beskrivning:

Patrullen jämför sin egen kårtidning med andra kårers tidningar alternativt jämför distriktets tidning med andra distrikts tidningar. Uppgiften är att jämföra typen av texter, illustrationerna och layouten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidningsartikel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Be scouterna ta med sig kårens och distriktets tidningar. Förse dig också själv med material som är skrivet i så olika stil som möjligt. Utnyttja kårens, distriktets och bibliotekets gamla tidningar.

Lägg till tips

Bifoga