Spejarscouten utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Valikko

Vi bekantar oss med olika sorters artiklar


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med tidningarnas olika typer av texter

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidningsartikel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullens uppgift är att söka skillnader mellan de olika texttyperna (nyheter, personintervju, referat, reportage, kåseri, ledare och serier) och fundera över vilken slags text som passar till vilket ändamål. Man kan även läsa artiklar i scouttidningar.

Be scouterna att söka olika slags material i tidningar på förhand. Förse dig också själv med material av så olika slag som möjligt. Idealet är att du skulle ha material om samma ämne skrivet ur olika perspektiv. Även på tidningarnas internetsidor hittar du material.

Lägg till tips

Bifoga