Spejarscouten övar sig i kreativt skrivande och fotografering samt utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Valikko

Vi fungerar som fotografer


Målsättning:

Spejarscouten övar sig i kreativt skrivande och fotografering samt utvecklar sin mediekännedom och mediekompetens.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med pressbilder och funderar kring hurudana krav som ställs på dem. Patrullen gör ett reportage i ord och bild till kårtidningen. Material: Dator, kamera, nödvändiga layout-program och bildförsedda tidningsartiklar som bakgrundsmaterial

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material vid behov: kamera, program, publikationskanal.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidningsartikel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Uppgiften kan även utföras på en utfärd. Dela patrullen i lämpligt stora grupper (2-4 scouter/grupp) och hjälp till med att fördela arbetet. En grupp kan koncentrera sig på att skriva artikeln, en annan att fotografera och en tredje kan sköta layouten. Hjälp patrullen att välja ett bra tema om de har svårt med det. Be scouterna söka artiklar där bilden är lyckad, misslyckad eller annars tilltalande. Förse dig även själv med bakgrundmaterial.

Lägg till tips

Bifoga