Spejarscouten övar kreativt skrivande samt utvecklar sin mediakännedom och mediekompetens.

Valikko

Vi skriver en artikel i kårens tidning


Målsättning:

Spejarscouten övar kreativt skrivande samt utvecklar sin mediakännedom och mediekompetens.

Beskrivning:

Patrullen skriver olika slags artiklar om patrullen, en patrullutfärd eller något annat aktuellt ämne. Artikeln publiceras i kårtidningen, på kårens hemsida eller på anslagstavlan på kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar med publikationskanal.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidningsartikel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dela patrullen i lämpligt stora grupper (2-4 scouter/grupp) och hjälp till med att fördela arbetet. Hjälp patrullen att välja ett bra tema om de har svårt med det. Hjälp scouterna att komma överens om i vilken stil de olika grupperna skriver sin artikel. Artikeln kan skrivas sakligt, som kåseri, personporträtt, nyhet, reklam eller som en rolig historia.

Lägg till tips

Bifoga