Spejarscouten använder internet också i scoutingen och bekantar sig med tekniken. Patrullens vi-anda förstärks genom arbetet med hemsidan.

Valikko

Vi gör en hemsida åt patrullen 1


Målsättning:

Spejarscouten använder internet också i scoutingen och bekantar sig med tekniken. Patrullens vi-anda förstärks genom arbetet med hemsidan.

Beskrivning:

Patrullen gör en enkel hemsida med text och bild som handlar om den egna patrullen. Patrullen tar reda på var de kan sätta sidan på kårens hemsida eller på något avgiftsfritt ställe.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper i tekniska frågor om patrullen upplever uppgiften vara för svår. Han ser till att patrullen får tillgång till de program de behöver.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår webbplats

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga