Spejarscouten bekantar sig med interaktion på nätet. Patrullens vianda stärks genom arbetet med hemsidan.

Valikko

Vi gör en webbplats åt patrullen


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med interaktion på nätet. Patrullens vianda stärks genom arbetet med hemsidan.

Beskrivning:

Patrullen gör en enkel hemsida om den egna patrullen med länk till patrullens gästbok. Patrullen väljer en lämplig, avgiftsfri gästbokstjänst på nätet.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift:

Lotsens uppgift: Lotsen hjälper i tekniska frågor om patrullen upplever uppgiften vara för svår. Han ser till att patrullen får tillgång till de program de behöver.

Patrulledarens uppgift:  Försäkra dig om att behövliga program samt internetanslutning finns. Be lotsen om hjälp vid behov. Hjälp patrullen med idéer om det behövs.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår webbplats

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga