Spejarscouten bekantar sig med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner och lär sig planera sin egen och patrullens verksamhet.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner och lär sig planera sin egen och patrullens verksamhet.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner. Patrullen gör en kalender eller en tidslinje för scoutingens verksamhetsår och märker ut kårens traditionella evenemang samt högtidsdagar som berör alla scouter. Därefter diskuterar patrullen en lämplig tidpunkt för att utföra fyren. Slutligen antecknar scouterna i sina egna kalendrar de evenemang som den egna patrullen ska delta i.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar fram kårens och FiSSc:s verksamhetsplaner och kommer på förhand överens med patrulledaren om vilka evenemang det är obligatoriskt för patrullen att delta i samt vilka evenemang patrullen gemensamt kan komma överens om de deltar i.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kårens år

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan göra den gemensamma kalendern som en plansch eller utnyttja färdiga kalendrar. Det viktiga är att scouten inser hur kåren fungerar som helhet samt förstår att även FiSSc arrangerar olika evenemang. Scouten får också tips om hur det lönar sig att göra upp en tidtabell.

Lägg till tips

Bifoga