Spejarscouten bekantar sig med kåren verksamhetsplan och lär sig att planera sin egen och patrullens verksamhet.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens verksamhetsplan


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kåren verksamhetsplan och lär sig att planera sin egen och patrullens verksamhet.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med kårens verksamhetsplan. Patrullen gör en kalender eller en tidslinje för scoutingens verksamhetsår och märker ut kårens traditionella evenemang samt högtidsdagar som berör alla scouter. Därefter diskuterar patrullen en lämplig tidpunkt för att utföra fyren. Slutligen antecknar scouterna i sina egna kalendrar de evenemang som den egna patrullen ska delta i.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar fram kårens verksamhetsplan och kommer på förhand överens med patrulledaren om vilka evenemang det är obligatoriskt för patrullen att delta i samt vilka evenemang patrullen gemensamt kan komma överens om ifall de deltar i.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kårens år

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga