Ett intresse för vad som händer i Finland och världen väcks hos spejarscouten. Spejarscouten lär sig att vara kritiskt inställd till media.

Valikko

Jag följer med olika medier under en veckas tid och jämför hur samma nyhet presenteras i de olika medierna


Målsättning:

Ett intresse för vad som händer i Finland och världen väcks hos spejarscouten. Spejarscouten lär sig att vara kritiskt inställd till media.

Beskrivning:

Spejarscouten följer med nyheterna om samma ämne i på olika kanaler och i olika tidningar. Spejarscouten funderar på vilka skillnader det finns mellan nyheterna och vad skillnaderna kan bero på.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mediakritiskhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga