Ett intresse för vad som händer i Finland och världen väcks hos spejarscouten. Spejarscouten lär sig att vara kritiskt inställd till media.

Valikko

Jag följer med olika medier under en veckas tid och plockar ut nyheter som intresserar mig


Målsättning:

Ett intresse för vad som händer i Finland och världen väcks hos spejarscouten. Spejarscouten lär sig att vara kritiskt inställd till media.

Beskrivning:

Spejarscouterna följer under en vecka med intressanta teman i olika medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mediakritiskhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga