Spejarscouten får ett intresse för vad som händer i Finland och världen.

Valikko

Jag följer med olika medier under en veckas tid


Målsättning:

Spejarscouten får ett intresse för vad som händer i Finland och världen.

Beskrivning:

Spejarscouten funderar på vad man menar med olika medier och vilka medier scouten själv följer med. Spejarscouten följer med olika medier och lär sig att vara kritisk till media.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mediakritiskhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga