Spejarscouten vet vad som utgör kårens organisation samt vilka personer som hör dit.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens uppbyggnad och de människor som verkar i den


Målsättning:

Spejarscouten vet vad som utgör kårens organisation samt vilka personer som hör dit.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med kårens organisation. Ledarens uppgift är att säkerställa att spejarscouterna till namn känner åtminstone ledarna i den egna avdelningen samt kårchefen.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift:

Lotsen hjälper patrulledaren med att gestalta kårens organisation och identifiera viktiga ledare samt hjälper vid behov till med att tillverka spelet. Lotsen delar med sig av de idéer och traditioner kåren har för att undervisa om kårens organisation.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min egen kår

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En del kårer använder sig av speciella metoder för att lära ut kårorganisationen åt sina scouter. Om du har tillgång till sådana lönar det sig att utnyttja dem. Under spelet/leken kan ni också bland annat fundera på vilka ledare som man bör kontakta i olika situationer, till exempel angående sommarlägerarrangemang, pengauttag från patrullens konto, inskrivning av nya medlemmar, inköp av ett nytt tält och så vidare. Försäkra dig om att spejarscouterna till namnet känner igen åtminstone kårchefen samt den egna avdelningens ledare.

Ett sätt för att förstå organisationen är att bygga upp kårens struktur med hjälp av foton av ledare och patrullernas vimplar eller andra symboler. Låt också de aktivaste ledarnas uppgifter framgå. Spela tillsammans med patrullen ett brädspel med olika scoutsituationer, till exempel att ordna ett sommarläger, att få pengar till patrullen, att en ny medlem ansluter sig, att köpa ett nytt tält. Fundera på vem i kåren man ska kontakta i de olika ärendena. Kårerna har ofta egna bra och fungerande sätt att lära ungdomarna om kårens organisation i bruk. Det lönar sig att använda sig också av de sätten.

Lägg till tips

Bifoga