Spejarscouten förstår att han är en del av kåren. Avsikten är att bekanta sig med hur kåren fungerar och lära känna ledarna som har de viktigaste uppgifterna i kåren.

Valikko

Vi bekantar oss med kårens uppbyggnad


Målsättning:

Spejarscouten förstår att han är en del av kåren. Avsikten är att bekanta sig med hur kåren fungerar och lära känna ledarna som har de viktigaste uppgifterna i kåren.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med hur kårens verksamhet är organiserad, med spejarscoutavdelningen samt med de mindre bekanta ledarna i kåren. Patrullen utforskar kårens och avdelningarnas uppbyggnad till exempel genom lek eller spel. Patrullen klargör alltså vilka patruller och flockar som verkar i kåren, vem ledarna för dessa grupper är och vilka de andra viktiga ledarna i kåren är.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Ledarens uppgift:

Lotsen ser till att mötet med spejarscouterna och ledarna förverkligas. Lotsen hjälper patrulledaren med att gestalta kårens organisation och identifiera viktiga ledare samt hjälper vid behov med att tillverka spelet. Lotsen delar med sig av de idéer och traditioner kåren har för att undervisa om kårens organisation.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min egen kår

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bygg upp kårens struktur med hjälp av patrullernas flaggor och övriga symboler samt fotografier av ledarna. Ange även de aktiva ledarnas uppgifter. Försäkra, att spejarscouterna till namnet känner igen i alla fall kårchefen samt den egna avdelningens ledare. En del kårer har dessutom speciella metoder som de använder för att lära ut kårorganisationen åt scouter. Om du har tillgång till sådana lönar det sig att utnyttja dem.

Kårerna har ofta egna bra och fungerande sätt för att lära ungdomarna om kårens uppbyggnad i bruk. Dessa lönar det sig att utnyttja. Genom spel eller lek kan man fundera på vilken ledare man kontaktar i olika ärenden, till exempel för att ordna ett sommarläger, få anslag till patrullen, köpa ett nytt tält. Säkerställ att spejarscouterna känner åtminstone alla ledare i den egna avdelningen samt kårchefen till namn. I spelet eller leken kan man använda fotografier, patrullflaggor eller andra symboler. Spejarscouterna gör parvis eller i små grupper en kort intervju med de personer som figurerar i spelet, till exempel kårchefen eller lotsen. I intervjun kan man till exempel ta reda på om personens scoutbakgrund, den nuvarande uppgiften samt speciella intresseområden. Efter intervjuerna går patrullen igen igenom samma lek eller spel och scouterna berättar för varandra vad de fått reda på i intervjuerna. Ett roligt sätt att förverkliga spelet är också att dela patrullen i två lag. Vartdera laget säger i tur och ordning namnet på någon ledare. För varje namn får man ett godis eller en poäng. När man har gått igenom alla, eller åtminstone kårens viktigaste ledare, berättar man deras uppgifter nästa varv. I samband med detta kan man kort berätta vad uppgiften går ut på. Tredje varvet försöker man komma ihåg ledarnas scoutnamn, eller om man sade scoutnamnen första varvet blir det deras riktiga namn på tredje varvet.

Lägg till tips

Bifoga