Spejarscouten förstår att kåren är en helhet där olika personer har olika roller. Spejarscouten förstår också sina egna påverkningsmöjligheter och –kanaler.

Valikko

Vi deltar i kårens årsmöte


Målsättning:

Spejarscouten förstår att kåren är en helhet där olika personer har olika roller. Spejarscouten förstår också sina egna påverkningsmöjligheter och –kanaler.

Beskrivning:

Patrullen deltar i kårens årsmöte eller ett styrelsemöte. Alternativt kan patrullen ordna ett fiktivt årsmöte. På det fiktiva mötet föreställer spejarscouterna kårens styrelsemedlemmar, som behandlar ärenden som vanligtvis kommer upp på ett årsmöte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen tar reda på när och var mötet hålls. Han berättar vid behov på förhand och mötets gång eller motiverar efteråt varför någon sak gjordes på ett visst sätt. Om patrullen själv ordnar ett fiktivt möte kan lotsen vid behov delta som ordförande.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min egen kår

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det är bra om patrulledaren på förhand går igenom innehållet i ett årsmöte. Vilka saker behandlas där? Vilken är spejarscouternas roll på mötet? Om patrullen ordnar ett fiktivt möte kan man göra en föredragningslista eller möteskallelse. Kårens riktiga mötesmaterial kan utnyttjas. Patrulledaren kan vid behov själv fungera som mötesordförande, välja ordförande och sekreterare bland spejarscouterna eller be lotsen vara ordförande. Förklara tillvägagångssätten om något blir oklart för scouterna.

Lägg till tips

Bifoga