Spejarscouten bekantar sig med kårens påverkningskanaler och verksamhetssätt.

Valikko

Jag påpekar ett missförhållande


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kårens påverkningskanaler och verksamhetssätt.

Beskrivning:

Patrullen begrundar genom olika situationer, vad som skulle vara den rätta kanalen att påverka varje situation. Patrullen diskuterar kring vilka påverkningskanaler som behövs för att ordna den egna fyren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mina påverkningskanaler

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga