Spejarscouten bekantar sig med kårens uppbyggnad, påverkningskanaler och verksamhetssätt.

Valikko

Vi gör en motion


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med kårens uppbyggnad, påverkningskanaler och verksamhetssätt.

Beskrivning:

Patrullen gör en motion, som kan vara mycket konkret. Motionen kan vara att kåren behöver flera vindskydd. Motionen kan ha att göra med arrangemanget kring fyren, eller vara etiskt, till exempel att förbättra återvinningen på läger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen klargör vid behov för patrulledaren vart motionen lämnas in och i vilken form, samt klargör kårens organisation. Lotsen säkerställer att motionen fortskrider och förmedlar information till patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mina påverkningskanaler

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan tillsammans med patrullen spela till exempel ”Vem ska 1Jag kontakta-twister” och på detta sätt lära känna kårens ledarstruktur. Kom med lotsen överens om vem av er som för motionen vidare och följer upp hur den förverkligas.

Lägg till tips

Bifoga