Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det.

Valikko

Vi ordnar ett stadsäventyr för äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten förstår betydelsen av gruppanda och kan skapa gruppanda genom scoutingens traditioner. Scouten vågar själv pröva på något nytt och inspirerar också andra att göra det.

Beskrivning:

Spejarscouterna planerar och förverkligar ett stadsäventyr för äventyrsscouterna. Evenemanget kan ordnas som ett dags- eller kvällsevenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd monta kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till med planeringen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scoutfärdighetstävling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullens uppgift är att skapa idéer och planera en orienteringsbana för äventyrsscouterna. Spejarscouterna fungerar som kontrollanter till exempel parvis och skaffar material till kontrollen. Kontrollerna kan förberedas på planeringsmötena.

Lägg till tips

Bifoga