Spejarscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och hålla fast vid överenskomna tidtabeller.

Valikko

Jag gör upp en tidtabell 1


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och hålla fast vid överenskomna tidtabeller.

Beskrivning:

Spejarscouten planerar en tidtabell för sin utbildningsuppgift (att lära ut ett hantverk) och håller tidtabellen. Vid behov ber spejarscouten patrulledaren om hjälp. Scouten beaktar bland annat i vilket skede han behöver skaffa de material som behövs för uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Följ med hur spejarscouten klarar uppgiften, uppmuntra och motivera vid behov och ingrip i tid om scouten inte tar ansvar för sin uppgift. Men gör ändå inte uppgiften i hans ställe. Dela ut ledaruppgifterna åt spejarscouterna i god tid, ungefär 1-2 månader innan han ska hålla utbildningsuppgiften. Ge även spejarscouten delmål, så kan ni tillsammans gå igenom till exempel vilka färdigheter spejarscouten lär sig, hurdant material som behöver skaffas för uppgiften och hur man skaffar det.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidtabell

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga