Spejarscouten lär sig långsiktig planering.

Valikko

Vi gör upp en tidtabell 3


Målsättning:

Spejarscouten lär sig långsiktig planering.

Beskrivning:

Patrullen planerar, tillsammans med patrulledaren, tidtabellen för fyren och planerar saker som behöver skötas på förhand samt delar ansvarsuppgifter mellan sig. Dessutom planerar patrullen tidtabellen för etapperna tillsammans med patrulledaren och noterar alla ansvarsuppgifter som har att göra med fyren, uppgiften att lära ut ett hantverk samt den egna patrullens verksamhet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att komma överens om tidtabellen för ledaruppgiften att lära ut ett hantverk tillsammans med ledarna för de grupper där övningen ska hållas. Dessutom hjälper lotsen vid behov till med övrig planering.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Tidtabell

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gör först en stomme för tidtabellen där kårens och distriktets evenemang samt ledigheter och helgdagar markeras. Därefter kan hela patrullens gemensamma planering börja.

Lägg till tips

Bifoga