Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst.

Valikko

Clown


Målsättning:

Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst.

Beskrivning:

Patrullen gör ansiktsmålning för en clown och övar in ett roligt programnummer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till med att hitta material

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Cirkus

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning.

Lägg till tips

Bifoga