Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst.

Valikko

Jonglering


Målsättning:

Spejarscouten övar att uppträda och lär sig en ny konst.

Beskrivning:

Scouten lär sig att jonglera med åtminstone två bollar och prövar att jonglera med käglor, hattar, ringar, tallrikar eller slevar. Alternativt kan scouten lära sig att balansera och göra trick med till exempel styltor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen kontaktar en sakkunnig om patrullen är intresserad att utveckla sina färdigheter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Cirkus

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Cirkusaktiviteten kan kombineras med hantverksaktiviteten genom att man tillverkar styltor själv. Cirkusaktiviteten kan utföras enskilt, parvis eller hela patrullen tillsammans. Aktiviteten kan även utföras på en utfärd eller ett läger och kan utnyttjas vid lägerbålet eller i det övriga programmet. Till aktiviteten hör att förbereda sig på egen hand hemma eller tillsammans under ett möte samt att uppträda under ett patrullmöte eller på någon annan tillställning.

Lägg till tips

Bifoga