Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek. Han övar att bedöma och leda situationen.

Valikko

Jag leder en lek


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek. Han övar att bedöma och leda situationen.

Beskrivning:

Spejarscouten väljer en lek som passar för situationen och leder den. Spejarscouten får också feedback av patrulledaren eller en vuxen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Patrulledaren eller lotsen ger feedback.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lek

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Meddela på förhand åt varje scout, när det är hans tur att leda en lek. Ni kan på förhand gå igenom hur en bra lekledare fungerar samt gå igenom allmänna råd för valet av lek. Ge scouten feedback på hur han behärskade situationen, hur han klarade av att leda, ge instruktioner samt hur väl leken passade för situationen. Reservera en lugn stund för att ge feedback åt scouten på tu man hand. I svåra situationer kan man be lotsen om hjälp.

Lägg till tips

Bifoga