Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek samt använda sin kreativitet.

Valikko

Vi lär oss en scoutfärdighet med hjälp av en lek


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att fungera som en god lekledare och leda en gemensam lek samt använda sin kreativitet.

Beskrivning:

Patrullen lär lekdeltagarna en ny scoutfärdighet med hjälp av en lek de själva hittat på. Patrullen får feedback av patrulledaren eller en vuxen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar ett tillfälle där patrullen kan lära ut sin lek till till exempel äventyrsscouter. Patrulledaren eller en vuxen ger feedback.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lek

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan vid behov delas i mindre grupper. Hjälp scouterna att hitta en lämplig scoutfärdighet att lära ut. Ge feedback på hur patrullen behärskade situationen, klarade av att leda och ge instruktioner. Reservera en lugn stund för att ge feedback. Be lotsen om hjälp i svåra situationer.

Lägg till tips

Bifoga