Spejarscouten skriver kreativt på basen av en färdig berättelse.

Valikko

Manuskript 1


Målsättning:

Spejarscouten skriver kreativt på basen av en färdig berättelse.

Beskrivning:

Patrullen gör ett eget manuskript genom att dramatisera en färdig berättelse.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift:

Lotsen hjälper vid behov till med att hitta en lämplig berättelse.

 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Manuskript

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Patrullen kan delas i mindre grupper. Till exempel legenden om Sankt Göran eller någon annan känd scouthistoria är lämplig att ha som grund. Aktiviteten kan också kombineras med Roller-aktiveterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest.

Lägg till tips

Bifoga