Spejarscouten skriver kreativt på basen av ett färdigt ämne.

Valikko

Manuskript 3


Målsättning:

Spejarscouten skriver kreativt på basen av ett färdigt ämne.

Beskrivning:

Patrullen gör ett eget manuskript utgående från ett färdigt ämne.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med att hitta ett lämpligt ämne.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Manuskript

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Aktiviteten kan också kombineras med Roll-aktiviteterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest. Uppmuntra scouterna att ändra på traditionella föreställningar om karaktärerna, till exempel kön eller ålder.

Lägg till tips

Bifoga