Spejarscouten hittar på och skapar nytt.

Valikko

Manuskript 4


Målsättning:

Spejarscouten hittar på och skapar nytt.

Beskrivning:

Patrullen gör ett eget manuskript om ett ämne de själva väljer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Manuskript

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras under 1-2 möten eller under en utfärd. Aktiviteten kan också kombineras med Roll-aktiviteterna och manuskriptet kan utnyttjas vid lägerbålet eller på kårens fest. Uppmuntra scouterna att skapa roller som bryter de traditionella stereotypierna kring till exempel ålder och kön.

Lägg till tips

Bifoga