Spejarscouten lär sig att kombinera sång och drama. Spejarscouten lär sig att uttrycka sig på olika sätt.

Valikko

Vi gör en musikal


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att kombinera sång och drama. Spejarscouten lär sig att uttrycka sig på olika sätt.

Beskrivning:

Patrullen gör en musikal med temat B-P, Sankt Göran eller något annat aktuellt. Man väljer bekanta sånger, som man skriver en ny, lämplig text till och sammanställer det till en musikal med repliker och koreografi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd monta kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Roller

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På den här nivån kan utförandet göras mera eller mindre krävande. En enklare version får man genom att välja att skriva ny text till en kortare sång eller bara en vers och uppträda endast för den egna patrullen. Utförandet kan göras mera krävande genom att man gör det som en del av fyren. Om fyren är till exempel en fest på Sankt Göransdagen, så kan det bli en bra grund för skådespelet. Uppmuntra scouterna att ändra på till exempel rollfigurernas kön eller ålder.

Lägg till tips

Bifoga