Vi bekantar oss med kroppsspråk och olika sätt att uttrycka sig.

Valikko

Vi gör pantomim


Målsättning:

Vi bekantar oss med kroppsspråk och olika sätt att uttrycka sig.

Beskrivning:

Spejarscouten visar pantomim för de andra patrullmedlemmarna. De andra försöker på basen av framträdandet gissa vad det är frågan om.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Roller

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Som pantomim kan man visa till exempel offentliga personer, kårledare, allemansrätten, idrottsgrenar eller händelser. Uppmuntra alla att delta och fundera tillsammans med patrullen vad som var bra i varje framträdande – vad var det som gjorde att man förstod vad det var fråga om. Det här är också en bra möjlighet för patrullen att diskutera roller och bryta stereotyper. Dramatisera till exempel en rockmormor, en mopedflicka, en kvinnlig boxare eller en farfar som sköter ett barn. Det lönar sig att leka olika dramalekar först för att komma i rätt stämning. Efter att ha uppträtt tillsammans med gruppen är det lättare att sedan sätta sig själv på spel.

Lägg till tips

Bifoga