Scouterna övar att snabbt sätta sig in i en situation, att klara sig ur en situation samt utveckla problemlösningsförmåga. Aktiviteten ger också övning i olika sociala situationer.

Valikko

Vi improviserar


Målsättning:

Scouterna övar att snabbt sätta sig in i en situation, att klara sig ur en situation samt utveckla problemlösningsförmåga. Aktiviteten ger också övning i olika sociala situationer.

Beskrivning:

Patrullen gör improvisationsövningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Roller

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

STOPP! Ur patrullen väljs två frivilliga, som börjar dramatisera en situation (till exempel är på uppköp i butiken). Efter en stund säger någon av spejarscouterna ”stopp” och stiger in i den enas ställe. Den ena av de två som började övningen går och sätter sig på bytesbänken. Den nya som kommit med i övningen hittar på en ny situation och börjar dramatisera den (till exempel rånar en bank). Den andra som är kvar i övningen måste anpassa sig till den nya situationen och gå med i den. Igen säger någon ”stopp” och kommer med i övningen i stället för den som varit med längst. Han hittar igen på en ny situation att dramatisera (till exempel lägger ut nät i vattnet). Det kan vara 2-3 skådespelare med i skådespelet åt gången. Den som har varit längst på scenen går alltid på bytesbänken. Alla deltar i tur och ordning. Antalet skådespelare är alltid det samma. Uppmuntra scouterna att hitta på roller som bryter traditionella sterotyper om till exempel ålder och kön.

VAD GÖR DU? Ungefär hälften av patrullen hittar på någon aktivitet som de börjar visa. Låt säga att någon visar att man sågar. Någon annan kommer fram till honom och frågar ”Vad gör du?” Han måste blixtsnabbt svara något annat än det han verkligen gör. Han svarar till exempel ”1Jag vattnar blommorna”. Den som frågat får nu i uppgift att börja visa den aktivitet han fått som svar. Deltagaren, som fått frågan, blir nu fri att gå och fråga av någon annan deltagare: ”Vad gör du?” och börjar i sin tur visa den aktivitet han får som svar. Det lönar sig att försöka göra snabba byten så blir övningen roligare.

MASKINEN Patrullen är som en maskin. Alla dess delar gör sin egen lilla uppgift. Patrullens uppgift är att skapa en maskin, som rör sig och kanske gör någonting så att alla maskindelarna (patrullmedlemmarna) har en viktig uppgift för att maskinen ska fungera. Den uppfunna maskinen kan återspegla patrullen eller något helt annat.

Lägg till tips

Bifoga