Spejarscouten skapar nytt av gammalt och deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Valikko

Vi gör en ny scoutsång 1


Målsättning:

Spejarscouten skapar nytt av gammalt och deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Beskrivning:

Patrullen tonsätter eller skriver texten till en ny scoutsång, eller gör bådadera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ger konstruktiv kritik ifall patrullen framför sången för andra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sång

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sångaktiviteten kan man genomföra på en utfärd, ett läger, på lägerbål eller till exempel på kårens sångkväll. Patrullen kan också delas i mindre grupper. Om det känns svårt att tonsätta en sång, kan man också göra nya ord till en bekant melodi.

Lägg till tips

Bifoga