Spejarscouten skapar nytt av gammalt och deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Valikko

Vi gör en ny scoutsång 2


Målsättning:

Spejarscouten skapar nytt av gammalt och deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Beskrivning:

Patrullen tonsätter och/eller skriver texten till en ny scoutsång och lär ut den till andra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd monta kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att patrullen har möjlighet att lära ut sången samt ser till att de i undervisningssituationen får konstruktiv kritik för sin sång och utförandet. Patrulledare

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sång

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tidsåtgången för att hitta på sången kan beräknas till ett möte. Därtill behövs tid för att öva sången och lära ut den till andra. För den här aktiviteten kan patrullen också delas i mindre grupper. Om det känns svårt att tonsätta en sång, kan man också göra nya ord till en bekant melodi. Sångaktiviteten kan man genomföra på en utfärd, ett läger, på lägerbål eller till exempel på kårens sångkväll.

Lägg till tips

Bifoga