Spejarscouten deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Valikko

Vi lär oss scoutsånger


Målsättning:

Spejarscouten deltar i bevarandet av sångtraditionen.

Beskrivning:

Patrullen lär sig minst tio nya scoutsånger, varav åtminstone två är på ett främmande språk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till med att välja lämpliga sånger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sång

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Den här aktiviteten kan man genomföra på en utfärd, ett läger, på lägerbål eller till exempel på kårens sångkväll. Aktiviteten kan utföras enskilt med patrullen, flera patruller tillsammans eller hela åldersgruppen tillsammans.

Lägg till tips

Bifoga