Spejarscouten lär sig att uttrycka sig.

Valikko

Scenvana 1


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att uttrycka sig.

Beskrivning:

Spejarscouten övar att uttrycka sig tillsammans med sin grupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: En vuxen kan behövas för att leda övningarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scenvana

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Inledning: man sträcker på sig, går runt i rummet och föreställer sig, på ledarens uppmaning, att man är till exempel lata katter, stressade kontorsdamer, urbana bananer.

Munnens rörelser: man öppnar rösten och övar olika tungvrickningsramsor.

Övning 1: Alla går i tur och ordning och ställer sig i mitten av rummet inför de andra och presenterar sig genom att säga ”hej” (andra instruktioner ges inte).

Övning 2: Man kommer överens om en fiktiv situation, där det finns två gestalter. Den ena gestalten är en tigerjägare. Tigerjägaren möter ett av hemmets bruksföremål, som frågar: ”Vad gör du?” Jägaren svarar: ”1Jag jagar tiger.” Bruksföremålet fördärvar jägaren, till exempel strykjärnet stryker jägaren. Rollerna byts: jägaren går bort och ett nytt föremål kommer in. Det gamla föremålet blir jägare. Ledaren kan dela ut rollerna på färdiga lappar.

Övning 3: En outhärdlig känsla. 3-4 personer sitter på en bänk och snart blir den känsla alla har blivit tilldelad outhärdlig. De klarar inte av att sitta på sin plats. Ledaren anger alltid vilken känsla som är outhärdlig, exemplvis hetta. De andra har en minut på sig att skapa en situation, tills det är dags att lämna stället eftersom känslan blir så outhärdlig.

Lägg till tips

Bifoga