Spejarscouten lär sig att uttrycka sig i grupp.

Valikko

Scenvana 2


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att uttrycka sig i grupp.

Beskrivning:

Att uppträda är en typ av skådespeleri och ett av ledarskapets viktiga delområden. Det är skäl att vara sig själv, men man har hjälp av att känna till olika råd för att uppträda.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scenvana

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Viktigt när man uppträder är självkontroll, medvetenhet om vanor och manér, röstanvändning, känsloyttring och inlevelse, improvisation, placering och position.

Övning 1: Utbildaren ger ett så dåligt exempel som möjligt på att lära någon slå en sjömansknop. (pratar tyst, vänder ryggen mot publiken, muttrar för sig själv, knåpar så att ingen ser). Spejarscouternas uppgift är att rätta till felen.

Övning 2: Scouterna spelar upp olika utbildare, såsom en högludd, en blyg, en hurtig, en sävlig samt en uttråkad. Adjektiven kan ges på lappar, liksom även ämnet som scouten pratar om. Ämnena bör vara bekanta, såsom att slå upp ett tält, planeterna, årstiderna. Slutligen funderar man på hurdan en föreläsare bör vara för att det ska vara trevligt att lyssna på honom.

När man ger feedback är det bra att använda sig av hamburgermodellen: något bra, något som kan utvecklas, något bra igen.

Lägg till tips

Bifoga