Spejarscouten övar sig att utbilda samt får respons.

Valikko

Scenvana 4


Målsättning:

Spejarscouten övar sig att utbilda samt får respons.

Beskrivning:

Spejarscouten leder en utbildningsövning som han förberett för en grupp spejarscouter eller äventyrsscouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scenvana

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utbildningsövningarna kan hållas till exempel på spejarscouternas utfärd. Det är bra om temat för utbildningsövningen sedan tidigare är bekant för scouten. Då kan patrulledaren och lotsen ge respons just på framträdandet och hur han klarade att undervisa. Uppgiften kan vara till exempel att lära ut hur man använder ett utfärdskök, tänder en stormlykta eller tar ut kompassriktning.

Lägg till tips

Bifoga