Spejarscouten utvecklar kreativt tänkande, samarbetsförmåga och händighet.

Valikko

Vi hittar på ett nytt spel


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar kreativt tänkande, samarbetsförmåga och händighet.

Beskrivning:

Patrullen planerar reglerna för en ny terränglek eller ett brädspel. Som utgångspunkt för spelet kan man ta till exempel B-P:s liv. Patrullen tillverkar material som behövs för spelet och spelar det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd monta kokousta
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till med att skaffa material och bidra med idéer till spelet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Spel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spelaktiviteten passar till exempel för ett läger, en gemensam utfärd eller för Thinking Day. Reservera även tillräckligt med tid för att spela spelet. Rekommenderad tid för den här aktiviteten är 1–2 möten. Patrullen kan också utföra aktiviteten i grupper.

Lägg till tips

Bifoga