Spejarscouten utvecklar kreativt tänkande, samarbetsförmåga, händighet samt ledarskap.

Valikko

Vi hittar på och leder ett nytt spel


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar kreativt tänkande, samarbetsförmåga, händighet samt ledarskap.

Beskrivning:

Patrullen planerar reglerna för en ny terränglek eller ett brädspel, tillverkar material för spelet samt leder aktiviteten för till exempel en grupp äventyrsscouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att spejarscouterna får möjlighet att leda aktiviteten samt att de får feedback på spelet och sitt agerande i undervisningssituationen. Lotsen hjälper vid behov till med att skaffa material och bidra med idéer till spelet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Spel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spelaktiviteten passar till exempel för ett läger, en gemensam utfärd eller för Thinking Day. Reservera även tillräckligt med tid för att spela spelet. Rekommenderad tid för den här aktiviteten är 1–3 möten. Patrullen kan också utföra aktiviteten i grupper.

Lägg till tips

Bifoga